ลืมรหัสผ่าน

หากคุณไม่ได้รับอีเมล์

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยคุณหาอีเมล์

  1. ระบบส่งอีเมลจาก "noreply < system@sci.rmuti.ac.th >" เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว หากไม่พบอีเมลในกล่องจดหมายเข้า ให้ตรวจสอบโฟลเดอร์ต่างๆ ของคุณ หากตัวกรองสแปมหรือกฎการใช้อีเมลได้ทำการเคลื่อนย้ายอีเมล อีเมลก็อาจอยู่ในสแปม จดหมายขยะ ถังขยะ รายการที่ลบ หรือโฟลเดอร์จัดเก็บถาวร

  2. แน่ใจว่าคุณกำลังตรวจสอบบัญชีอีเมลที่ถูกต้อง
กองบริหารงานบุคคล - มทร.อีสาน