ลืมรหัสผ่าน

ขออภัยในความผิดพลาด

กรุณาอ่านเพื่อสิทธิ์ของท่าน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ทำการปิดฟังก์ชั่นการส่งอีเมลผ่านทางระบบ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทางกองบริหารงานบุคคลจึงไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการส่งอีเมลตอบกลับได้
ท่านสามารถติดติดต่อกองบริหารงานบุคคลได้ ดังต่อไปนี้

 1. โทรติดต่อสอบถามได้ทาง 044-233000 ต่อ 2611 หรือ 2600
 2. อาคารสำนักงานอธิการบดี(19) ห้อง 19-205 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 3. อีเมลกองบริหารงานบุคคล job_human_rmuti@hotmail.com
  หากท่านต้องการแจ้งปัญหาทางอีเมล กรุณาระบุข้อมูลของท่านดังนี้
  1. ระบุปัญหาการใช้งานของท่าน เช่น ลืมรหัสเข้าระบบรับสมัครงาน
  2. กรุณาระบุชื่อ-สกุลของท่าน
  3. เบอร์โทรติดต่อกลับ
กองบริหารงานบุคคล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน