ลืมรหัสผ่าน

ขออภัยในความผิดพลาด

กรุณาอ่านเพื่อสิทธิ์ของท่าน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ทำการปิดฟังก์ชั่นการส่งอีเมลผ่านทางระบบ เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทางกองบริหารงานบุคคลจึงไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการส่งอีเมลตอบกลับได้ ท่านสามารถติดติดต่อกองบริหารงานบุคคลได้ ดังต่อไปนี้

  1. โทรติดต่อสอบถามได้ทาง 044-233000 ต่อ 2611 และ 2600 หรือ 044-233065
  2. อาคารสำนักงานอธิการบดี(19) ห้อง 19-205 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  3. อีเมลกองบริหารงานบุคคล human_rmuti@hotmail.com
    หากท่านต้องการแจ้งปัญหาทางอีเมล กรุณาระบุข้อมูลของท่านดังนี้
    1. กรุณาระบุชื่อ-สกุลของท่าน
    2. เบอร์โทรติดต่อกลับ
กองบริหารงานบุคคล - มทร.อีสาน