ประกาศรับสมัครงาน

วันปิดรับสมัคร ประกาศ

ไม่พบการประกาศรับสมัครงานในขณะนี้
ค้นหาเมื่อ 10-08-2020 15:03:41 (UTC+7)

กรณีมีปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อ 044233065 กองบริหารงานบุคคล

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดติดต่อภายในระยะเวลาของการรับสมัคร ในประกาศนั้นๆ


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233065 โทรสาร 044-233066 อีเมล์ human_rmuti@hotmail.com