ประกาศรับสมัครงาน

วันปิดรับสมัคร ประกาศ
4 December 2020ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ประจำสาขาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) จำนวน ๑ อัตรา

กรณีมีปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อ 044233065 กองบริหารงานบุคคล

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดติดต่อภายในระยะเวลาของการรับสมัคร ในประกาศนั้นๆ


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233065 โทรสาร 044-233066 อีเมล์ human_rmuti@hotmail.com