ประกาศรับสมัครงาน

วันปิดรับสมัคร ประกาศ

ไม่พบการประกาศรับสมัครงานในขณะนี้
ค้นหาเมื่อ 21-06-2024 22:12:55 (UTC+7)

กรณีมีปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อ 044-233000 ต่อ 2611 กองบริหารงานบุคคล

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดติดต่อภายในระยะเวลาของการรับสมัคร ในประกาศนั้นๆ


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2611 อีเมล์ job_human_rmuti@hotmail.com