ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 1-20 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
1 Principle of Thermal Processing of Canned Food (NFI)2551
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL : WORK วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561
3 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง มคอ.๗ และเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบการเขียนวันที่ 17-16พฤษภาคม 2563
4 โครงการอบรมผู้ทดสอบ มฝร.(สาขาวิชาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง INV) วันที่ 11-12-13 ธันวาคม 2562
5 โครงการอบรมมาตรฐานประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่สอบและองค์กรที่มีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหาและจัดจ้าง ชั้น๓ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
6 ความรู้เบื้องต้นระบบ ISO:45001-20183 ตุลาคม 2563
7 หลักสูตร CP ALL Managing Signature Experience จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 25 พ.ค. 2560
8 เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS) สำหรับเจ้าหน้าที่7 กุมภาพันธ์ 2565
9 - -
10 Design Thinking11 กันยายน 2564
11 English For Workspace Communication6 มิ.ย. 2565
12 ESCO Safety Awareness on Biological Safety Cabinet, Laminar Flow Cabinet And Fume Hood Technology22 ก.พ. 2562
13 HR ป้ายแดง การทำค่าจ้างเงินเดือน Payroll19 มิ.ย. พ.ศ.2561
14 Info graphic สำหรับเสนอข้อมูล วันที่ 28 กพ.2562
15 International Workshop on “Musa Cytogenetics and Molecular Taxonomy” at Center for Agricultural Biotechnology, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 14-16 สค.2562
16 ISO 2001:2015 Introduction & Internal Auditor Couse18-20 กันยายน 2560
17 LBC (LINK Basic of Network Cabling07/03/2018 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์
18 LPD (LINK Professional Design & Analysis Networks Cabling)07/24/2018 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์
19 Macro for Excel เบื้องต้น (Step1) รูปแบบ Virtual Class17พ.ค.64
20 Practical skills training industry - Building 34 Faculty of Science and Arts by MJ Bangkok Valve & Fitting Co., Ltd. 2014