ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่ม ประวัติการฝึกอบรม

Showing 101-120 of 8,652 items.
#ชื่อหลักสูตรวันเดือนปี ที่เข้ารับการอบรม 
  
101เจ้าหน้าที่ความปลอดถัยในการทำงาน ระดับ บริหาร6 พ.ย 2547
102Mini Master of Management Program18 ก.ย-18 ธ.ค 2548
103การจัดทำแผนฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร11 ก.ย 2547
104การจัดการบำรุงรักษาโดยวิธีการตรวจวัดสภาพ1-5 ต.ค 2544
105หลักสูตร THE BOSS สถาบันการบริหารและจิตวิทยามี.ค-พ.ย 2550
106การทบทวนระบบสุขลักษณะโรงงานและการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ GMP & HACCP26 ต.ค 2542
107การจัดการสุขลักษณะที่ดีและการประยุกต์ใฃ้ระบบ HACCP ในโรงงายอุตสาหกรรมอาหาร2542
108 Principle of Thermal Processing of Canned Food (NFI)2551
109หลักสูตร 5 ส กับการเพิ่มผลผลิต สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )2546
110หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2542
111พนักงาน BANANA IT มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
112อบรมงาน Call center ITตุลาคม-พฤษจิกายน 2557
113พัฒนางาน NOC10-15 มกราคม 25560
114--
115ร่วมเป็นคณะทำงานในพิธีเปิดตัวโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม2557
116รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่องการตรวจทานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับปฏิบัติการของภาควิชา2557
117อบรมบุคลิกภาพและเทคนิคการพูด การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ2558
118รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อโปรแกรม SciVal2558
119รับเชิญเป็นวิทยากร นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร2558
120“การออกแบบสื่อ (Poster) อย่างง่ายเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์2559