รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเลขที่ ๑๐๐๐.๓๒.๔๘๕)


รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. สังกัดกองกลาง จำนวน ๑ อัตรา (อัตราเลขที่ ๑๐๐๐.๓๒.๔๘๕)

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ปิดรับสมัครวันที่ : 13 June 2024 (UTC+7)

ชำระเงินภายในวันที่ : 14 June 2024 (UTC+7)


รายละเอียดในประกาศรับสมัคร :

โปรดตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นใบสมัคร (หากท่านยังไม่ได้กรอกข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถยื่นใบสมัครได้)

   ข้อมูลทั่วไป (ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวบัตรประชาชน, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด)
   ประวัติการศึกษา (ต้องมีวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)