ประกาศรับสมัครงาน

วันปิดรับสมัคร ประกาศ
7 February 2020ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส.
7 February 2020ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งช่างเทคนิค วุฒิ ปวส.
7 February 2020ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิประถมศึกษา ขึ้นไป
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233065 โทรสาร 044-233066 อีเมล์ human_rmuti@hotmail.com